Czy masz czasem wrażenie, że jesteś zajęty przez cały dzień, ale nie udaje Ci się wiele osiągnąć? Analiza czasu jest tym, czego potrzebujesz. Albo, że ciągle rozpraszają Cię maile, media społecznościowe lub inne zadania o niskim priorytecie? Jeśli tak, to nie jesteś sam. W dzisiejszym szybkim świecie łatwo jest dać się złapać na płytką pracę (shallow work) – czyli zadania, które są stosunkowo łatwe, małowartościowe i nie wymagają dużego skupienia czy kreatywności. Jednak według książki Cala Newporta Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza, najbardziej wartościowa i satysfakcjonująca praca pochodzi z pracy głębokiej (deep work) – są to czynności, które wymagają intensywnego skupienia, kreatywności i zazwyczaj sporego wysiłku intelektualnego.

Jesteś zajęty czy produktywny? Rozróżnienie między głęboką pracą a płytką pracą

Aby jak najlepiej wykorzystać swój czas, należy rozróżnić pracę głęboką i płytką. Praca głęboka (deep work) to taka, która ma znaczący wpływ, która wykorzystuje Twoje umiejętności i wiedzę oraz która zmusza Cię do rozwoju i przybliża do Twoich długoterminowych celów. Przykłady głębokiej pracy to pisanie pracy naukowej, rozwiązywanie skomplikowanych problemów, czy opracowywanie nowego produktu lub usługi.

Z drugiej strony, praca płytka (shallow work) obejmuje zadania takie jak odpowiadanie na e-maile, uczestniczenie w nieproduktywnych spotkaniach lub wykonywanie zadań administracyjnych. Zadania te są ważne, ale nie wymagają pełnej uwagi i nie wnoszą wiele do Twoich długoterminowych celów.

Więcej o pracy głębokiej możesz przeczytać w osobnym wpisie Praca głęboka, deep work. Czym jest i jak ją wdrożyć? 3 proste kroki

Więc, jesteś zajęty czy produktywny?

To powszechne błędne przekonanie, że bycie zajętym oznacza bycie produktywnym. Wielu z nas wpada w pułapkę myślenia, że skoro ciągle pracujemy, to musimy robić postępy w realizacji naszych celów.

Jednak jak przekonuje Cal Newport w swojej książce Deep Work, często jest wręcz przeciwnie. Busywork, czyli praca płytka (shallow work), może pochłonąć wiele godzin naszego dnia, nie prowadząc do znaczących postępów czy osiągnięć. Z drugiej strony, praca głęboka (deep work) – zadania, które wymagają ciągłego skupienia, kreatywności i wysiłku intelektualnego – może przynieść najbardziej wartościowe i satysfakcjonujące rezultaty.

Rozumiejąc różnicę pomiędzy pracą głęboką a płytką, możesz zacząć nadawać priorytety swojemu czasowi i energii w kierunku zadań, które mają największe znaczenie. Możesz określić, które zadania są zgodne z Twoimi długoterminowymi celami i wartościami, a które po prostu rozpraszają Twoją uwagę lub marnują czas. Może to prowadzić do zwiększenia wydajności i produktywności, satysfakcji czy poczucia celu w pracy i życiu.

Następnym razem, gdy znajdziesz się w pułapce pracy, zadaj sobie pytanie: czy to naprawdę jest najlepsze wykorzystanie mojego czasu, czy może mogę pracować nad czymś bardziej znaczącym i istotnym?

Śledź swój czas, zmień swoje życie. Jak analiza czasu codziennych czynności może pomóc Ci uwolnić Twój pełny potencjał?

Aby określić, które z Twoich codziennych czynności należą do kategorii pracy głębokiej, a które do pracy płytkiej, ważne jest, aby przeprowadzić analizę czasu. W ten sposób można uzyskać jasny obraz tego, jak spędzamy dzień i które zadania pochłaniają większość naszego czasu.

Stworzyłem dla Ciebie dzienny tracker rutyny, gdzie możesz zapisywać zadania, które wykonujesz w ciągu dnia i ile czasu poświęcasz na każde z nich oraz jakiego typu jest to zadanie. To może pomóc Ci zidentyfikować wzorce i trendy w wykorzystaniu czasu i dokonać korekty w razie potrzeby, aby lepiej dostosować się do swoich celów i priorytetów.

» POBIERZ darmowy Daily Tracker «

Analiza czasu w narzędziu oraz typy zadań
Wygląd narzędzia do analizy czasu, typu zadań, pracy głębokiej i płytkiej

Podczas śledzenia swoich działań ważne jest, aby być uczciwym i szczegółowym w swojej analizie. Staraj się zapisywać każde zadanie, które wykonujesz, bez względu na to, jak małe lub nieistotne może się ono wydawać (możesz grupować typy zadań). Pomoże Ci to zidentyfikować wszelkie działania powodujące marnowanie czasu, których w innym przypadku mógłbyś nie zauważyć, takie jak nadmierne przeglądanie mediów społecznościowych lub prokrastynacja.

Ogólnie rzecz biorąc, śledzenie codziennych czynności i analiza czasu może być potężnym narzędziem w doskonaleniu umiejętności zarządzania czasem i zwiększaniu produktywności. Dzięki lepszemu zrozumieniu tego, jak spędzasz swój czas, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, które zadania traktować priorytetowo i jak najlepiej wykorzystać swój czas pracy.

Analiza czasu. 4 kroki do większej produktywności

Aby mieć poczucie, jak spędzasz swój czas, niezbędne jest śledzenie swoich działań. Prowadząc dziennik swoich codziennych zadań, możesz określić, które z nich są głęboką pracą, a które płytką. Oto jak to zrobić:

  1. Prowadź dziennik do analizy czasu. Zapisuj, co robiłeś, ile czasu to zajęło i jaki był typ zadań.
  2. Przeanalizuj swoje dane. Szukaj wzorców w swoich działaniach. Które zadania pochłaniają najwięcej czasu? Które z nich są najbardziej wymagające lub angażujące? Które dają największą satysfakcję?
  3. Zidentyfikuj swoją głęboką pracę. Kiedy już masz poczucie swoich działań, możesz zacząć identyfikować, które z nich są głęboką pracą. Szukaj zadań, które wymagają ciągłego skupienia, kreatywności i wysiłku intelektualnego. Są to zadania, które dodadzą najwięcej wartości do Twoich długoterminowych celów.
  4. Wyeliminuj lub deleguj płytką pracę. Kiedy już zidentyfikujesz swoją głęboką pracę, możesz zacząć eliminować lub delegować płytką pracę. Szukaj zadań, które nie wymagają twojej pełnej uwagi lub które nie dodają dużej wartości do twoich długoterminowych celów. Są to zadania, które możesz zautomatyzować, delegować lub całkowicie wyeliminować.

Maksymalizacja Produktywności. Potęga głębokiej pracy i analizy czasu – podsumowanie

W dzisiejszym szybkim świecie łatwo wpaść w pułapkę bycia zajętym bez faktycznej produktywności. Wielu z nas spędza dni pochłonięci pracą płytką, taką jak sprawdzanie poczty elektronicznej czy przeglądanie mediów społecznościowych, nie zdając sobie sprawy, jak wiele czasu tracimy na zadania, które nie są zgodne z naszymi długoterminowymi celami.

W swojej książce Deep Work Cal Newport przekonuje, że praca głęboka (deep work) – zadania wymagające ciągłego skupienia, kreatywności i wysiłku intelektualnego – jest kluczem do uwolnienia naszego pełnego potencjału i osiągnięcia naszych celów. Aby jednak nadać priorytet pracy głębokiej, musimy najpierw odróżnić ją od pracy płytkiej i zrozumieć, jak spędzamy nasz czas.

Jednym ze sposobów na to jest analiza czasu, czyli śledzenie naszych codziennych działań. Prowadząc szczegółowy zapis zadań, które wykonujemy i ile czasu poświęcamy na każde z nich, możemy uzyskać jasny obraz naszego wykorzystania czasu i określić, które zadania pochłaniają większość naszych godzin pracy.

Może to pomóc nam odróżnić pracę głęboką od pracy płytkiej, a także podjąć świadome decyzje o tym, którym zadaniom nadać priorytet na podstawie naszych długoterminowych celów i wartości. Co więcej, dzięki śledzeniu naszego wykorzystania czasu, możemy zidentyfikować wszelkie czynności powodujące marnowanie czasu i wprowadzić odpowiednie zmiany, aby poprawić naszą produktywność i koncentrację.

10 sprawdzonych strategii zwiększających produktywność zespołu