Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odkładać na później jakieś zadanie lub decyzję, mimo że wiesz, że jest ona ważna? Wszyscy tak mamy. Czy jest to duży projekt w pracy, trudna rozmowa, czy coś tak prostego jak pójście na siłownię, może być ciężko zmotywować się i podjąć działanie.

Wprowadź regułę 5 sekund. Ta prosta strategia umysłowa, spopularyzowana przez mówcę motywacyjnego i autorki bestsellerów Mel Robbins, może pomóc Ci pokonać prokrastynację i podjąć działanie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

Jak działa reguła 5 sekund?

Kiedy stajesz przed zadaniem lub decyzją, którą wahasz się podjąć, po prostu odliczaj od 5 do 1, a następnie podejmij działanie. To wszystko. Odliczając i podejmując działanie w ciągu 5 sekund, możesz pokonać swoje wahanie i ruszyć do przodu. Najprostszym przykładem jest poranna pobudka, odlicz od 5 do 1 i zmuś się do podjęcia fizycznej akcji, po prostu wstań z łóżka.

Reguła 5 sekund przy porannej pobudce
Wykorzystaj regułę 5 sekund przy porannej pobudce

Jeżeli trudno Ci w to uwierzyć, udowodniono, że reguła 5 sekund działa. W badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Psychology uczestnicy, którzy stosowali regułę 5 sekund, częściej kończyli zadania i podejmowali decyzje niż ci, którzy tego nie robili.

Inne badania dotyczyły roli motywacji i samoregulacji w pokonywaniu prokrastynacji, ale nie badały konkretnie reguły 5 sekund. Na przykład, przegląd literatury na temat prokrastynacji opublikowany w Journal of Social and Clinical Psychology wykazał, że interwencje skupione na zwiększaniu motywacji i samoregulacji są skuteczne w redukowaniu prokrastynacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że reguła 5 sekund jest tylko jednym z wielu narzędzi, które mogą być użyte do pokonania prokrastynacji i może nie działać dla każdego. Zawsze warto rozważyć konkretne cele i wyzwania, przed którymi stoisz i wybrać strategie i narzędzia, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie skuteczne.

5 prostyk kroków, aby zacząć stosować regułę 5 sekund

Jeśli więc jesteś gotowy, aby zacząć pokonywać prokrastynację i podejmować działania, oto 5 prostych kroków, aby zacząć stosować regułę 5 sekund:

  1. Zidentyfikuj zadanie lub decyzję, na którą się zwlekasz.
  2. Weź głęboki oddech i odliczaj od 5 do 1.
  3. Podejmij działanie, gdy tylko osiągniesz 1.
  4. Powtarzaj w razie potrzeby.
  5. Zastanów się nad swoimi postępami i dostosuj swoje podejście w razie potrzeby.

Wykonując te 5 prostych kroków, możesz zacząć stosować zasadę 5 sekund, aby pokonać prokrastynację i podjąć działania w sprawach, które są dla Ciebie najważniejsze. Więc po co czekać? Zacznij już dziś i obserwuj, jak wzrasta Twoja produktywność i pewność siebie. Więcej o konsekwencji w działaniu możesz przeczytać w osobnym wpisie.

Nauka kryjąca się za regułą 5 sekund

Zasada 5 sekund to strategia umysłowa, która polega na liczeniu wstecz od 5 do 1, a następnie podejmowaniu działań w celu przezwyciężenia prokrastynacji, niezdecydowania lub wahania. Opiera się ona na założeniu, że odliczając i podejmując działania w ciągu 5 sekund, można przezwyciężyć wahanie i podjąć działanie. Chociaż reguła 5 sekund nie była szeroko badana z perspektywy neuronauki, niektóre badania sugerują, że może być związana z koncepcją „dysonansu poznawczego” w psychologii.

Dysonans poznawczy odnosi się do psychologicznego dyskomfortu, który pojawia się, gdy posiadamy sprzeczne przekonania, postawy lub wartości. Na przykład, jeśli cenimy sobie bycie produktywnym i wydajnym, ale jednocześnie zauważamy, że zwlekamy z wykonaniem ważnego zadania, możemy doświadczyć dysonansu poznawczego. Zasada 5 sekund opiera się na założeniu, że podejmując działania w ciągu 5 sekund, możemy zredukować dysonans poznawczy i pokonać prokrastynację.

Poparta przez naukę, Reguła 5 Sekund (The 5 Second Rule) jest sposobem, aby utrzymać nowe nawyki, mówi Robbins. W filmie poniżej możesz posłuchać bezpośrednio autorki i sprawdzić pięć zasad psychologicznych, które nadają prostemu odliczaniu niesamowitą moc.

Jednym z tematów omawianych przez Mel w powyższym wideo jest Poczucie umiejscowienia kontroli (Locus of control). Pojęcie umiejscowienia kontroli odnosi się do przekonania konkretnej osoby o stopniu, w jakim ma ona kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu. Koncepcja umiejscowienia kontroli została po raz pierwszy wprowadzona przez psychologów społecznych Juliana Rottera i Janet Bevan w latach 50. i od tego czasu stała się szeroko badaną koncepcją w dziedzinie psychologii.

„Kiedy zaczynasz liczyć pięć, cztery, trzy, dwa, jeden – budzisz swoją korę przedczołową. Rozpoczynasz proces zmiany. Popychasz siebie w nowym kierunku”.

— mówi Robbins

Istnieją dwa główne rodzaje umiejscowienia kontroli: wewnętrzne umiejscowienie kontroli i zewnętrzne umiejscowienie kontroli. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli wierzą, że mają kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu i że ich działania i decyzje mogą wpływać na wyniki, których doświadczają. Z kolei osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli uważają, że wydarzenia i wyniki w ich życiu są w dużej mierze kontrolowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak szczęście czy los.

Badania wykazały, że osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli odnoszą większe sukcesy w różnych dziedzinach życia, w tym w edukacji, pracy i związkach. Są one również bardziej skłonne do osiągania lepszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak niższy poziom lęku i depresji.

Należy zauważyć, że umiejscowienie kontroli nie jest cechą stałą, a indywidualne umiejscowienie kontroli może zmieniać się w czasie i w różnych sytuacjach. Na przykład osoba z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli w jednym obszarze życia (takim jak kariera) może mieć zewnętrzne umiejscowienie kontroli w innym obszarze (takim jak zdrowie).

Zwiększ swoją motywację i samokontrolę dzięki zasadzie 5 sekund

Reguła 5 sekund to strategia umysłowa, która polega na liczeniu wstecz od 5 do 1, a następnie podejmowaniu działań w celu przezwyciężenia prokrastynacji, niezdecydowania lub wahania. Idea zasady 5 sekund polega na tym, że odliczając i podejmując działanie w ciągu 5 sekund, można przezwyciężyć wahanie i podjąć działanie.

Chociaż badania nad regułą 5 sekund są ograniczone, niektóre badania sugerują, że interwencje skoncentrowane na zwiększaniu motywacji i samoregulacji mogą być skuteczne w ograniczaniu prokrastynacji.

Koncepcja umiejscowienia kontroli, czyli przekonanie jednostki o stopniu, w jakim ma ona kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu, jest również istotna dla reguły 5 sekund. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli lub te, które wierzą, że mają kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu, mają tendencję do osiągania lepszych wyników w różnych dziedzinach życia i lepszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego.

Ważne jest, aby pamiętać, że zasada 5 sekund jest tylko jednym z wielu narzędzi, które można wykorzystać do pokonania prokrastynacji i że może nie działać dla każdego. Zawsze warto rozważyć konkretne cele i wyzwania, przed którymi stoisz i wybrać strategie i narzędzia, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie skuteczne.

10 sprawdzonych strategii zwiększających produktywność zespołu