Sekret do pokonania prokrastynacji, reguła 5 sekund

« Wróć do strony głównej

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odkładać na później jakieś zadanie lub decyzję, mimo że wiesz, że jest ona ważna? Wszyscy tak mamy. Czy jest to duży projekt w pracy, trudna rozmowa, czy coś tak prostego jak pójście na siłownię, może być ciężko zmotywować się i podjąć działanie.

Wprowadź regułę 5 sekund. Ta prosta strategia umysłowa, spopularyzowana przez mówcę motywacyjnego i autorki bestsellerów Mel Robbins, może pomóc Ci pokonać prokrastynację i podjąć działanie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

Jak działa reguła 5 sekund?

Kiedy stajesz przed zadaniem lub decyzją, którą wahasz się podjąć, po prostu odliczaj od 5 do 1, a następnie podejmij działanie. To wszystko. Odliczając i podejmując działanie w ciągu 5 sekund, możesz pokonać swoje wahanie i ruszyć do przodu. Najprostszym przykładem jest poranna pobudka, odlicz od 5 do 1 i zmuś się do podjęcia fizycznej akcji, po prostu wstań z łóżka.

Reguła 5 sekund przy porannej pobudce
Wykorzystaj regułę 5 sekund przy porannej pobudce

Jeżeli trudno Ci w to uwierzyć, udowodniono, że reguła 5 sekund działa. W badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Psychology uczestnicy, którzy stosowali regułę 5 sekund, częściej kończyli zadania i podejmowali decyzje niż ci, którzy tego nie robili.

Inne badania dotyczyły roli motywacji i samoregulacji w pokonywaniu prokrastynacji, ale nie badały konkretnie reguły 5 sekund. Na przykład, przegląd literatury na temat prokrastynacji opublikowany w Journal of Social and Clinical Psychology wykazał, że interwencje skupione na zwiększaniu motywacji i samoregulacji są skuteczne w redukowaniu prokrastynacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że reguła 5 sekund jest tylko jednym z wielu narzędzi, które mogą być użyte do pokonania prokrastynacji i może nie działać dla każdego. Zawsze warto rozważyć konkretne cele i wyzwania, przed którymi stoisz i wybrać strategie i narzędzia, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie skuteczne.

5 prostyk kroków, aby zacząć stosować regułę 5 sekund

Jeśli więc jesteś gotowy, aby zacząć pokonywać prokrastynację i podejmować działania, oto 5 prostych kroków, aby zacząć stosować regułę 5 sekund:

  1. Zidentyfikuj zadanie lub decyzję, na którą się zwlekasz.
  2. Weź głęboki oddech i odliczaj od 5 do 1.
  3. Podejmij działanie, gdy tylko osiągniesz 1.
  4. Powtarzaj w razie potrzeby.
  5. Zastanów się nad swoimi postępami i dostosuj swoje podejście w razie potrzeby.

Wykonując te 5 prostych kroków, możesz zacząć stosować zasadę 5 sekund, aby pokonać prokrastynację i podjąć działania w sprawach, które są dla Ciebie najważniejsze. Więc po co czekać? Zacznij już dziś i obserwuj, jak wzrasta Twoja produktywność i pewność siebie. Więcej o konsekwencji w działaniu możesz przeczytać w osobnym wpisie.

Nauka kryjąca się za regułą 5 sekund

Zasada 5 sekund to strategia umysłowa, która polega na liczeniu wstecz od 5 do 1, a następnie podejmowaniu działań w celu przezwyciężenia prokrastynacji, niezdecydowania lub wahania. Opiera się ona na założeniu, że odliczając i podejmując działania w ciągu 5 sekund, można przezwyciężyć wahanie i podjąć działanie. Chociaż reguła 5 sekund nie była szeroko badana z perspektywy neuronauki, niektóre badania sugerują, że może być związana z koncepcją „dysonansu poznawczego” w psychologii.

Dysonans poznawczy odnosi się do psychologicznego dyskomfortu, który pojawia się, gdy posiadamy sprzeczne przekonania, postawy lub wartości. Na przykład, jeśli cenimy sobie bycie produktywnym i wydajnym, ale jednocześnie zauważamy, że zwlekamy z wykonaniem ważnego zadania, możemy doświadczyć dysonansu poznawczego. Zasada 5 sekund opiera się na założeniu, że podejmując działania w ciągu 5 sekund, możemy zredukować dysonans poznawczy i pokonać prokrastynację.

Poparta przez naukę, Reguła 5 Sekund (The 5 Second Rule) jest sposobem, aby utrzymać nowe nawyki, mówi Robbins. W filmie poniżej możesz posłuchać bezpośrednio autorki i sprawdzić pięć zasad psychologicznych, które nadają prostemu odliczaniu niesamowitą moc.

Jednym z tematów omawianych przez Mel w powyższym wideo jest Poczucie umiejscowienia kontroli (Locus of control). Pojęcie umiejscowienia kontroli odnosi się do przekonania konkretnej osoby o stopniu, w jakim ma ona kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu. Koncepcja umiejscowienia kontroli została po raz pierwszy wprowadzona przez psychologów społecznych Juliana Rottera i Janet Bevan w latach 50. i od tego czasu stała się szeroko badaną koncepcją w dziedzinie psychologii.

„Kiedy zaczynasz liczyć pięć, cztery, trzy, dwa, jeden – budzisz swoją korę przedczołową. Rozpoczynasz proces zmiany. Popychasz siebie w nowym kierunku”.

— mówi Robbins

Istnieją dwa główne rodzaje umiejscowienia kontroli: wewnętrzne umiejscowienie kontroli i zewnętrzne umiejscowienie kontroli. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli wierzą, że mają kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu i że ich działania i decyzje mogą wpływać na wyniki, których doświadczają. Z kolei osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli uważają, że wydarzenia i wyniki w ich życiu są w dużej mierze kontrolowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak szczęście czy los.

Badania wykazały, że osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli odnoszą większe sukcesy w różnych dziedzinach życia, w tym w edukacji, pracy i związkach. Są one również bardziej skłonne do osiągania lepszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak niższy poziom lęku i depresji.

Należy zauważyć, że umiejscowienie kontroli nie jest cechą stałą, a indywidualne umiejscowienie kontroli może zmieniać się w czasie i w różnych sytuacjach. Na przykład osoba z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli w jednym obszarze życia (takim jak kariera) może mieć zewnętrzne umiejscowienie kontroli w innym obszarze (takim jak zdrowie).

Zwiększ swoją motywację i samokontrolę dzięki zasadzie 5 sekund

Reguła 5 sekund to strategia umysłowa, która polega na liczeniu wstecz od 5 do 1, a następnie podejmowaniu działań w celu przezwyciężenia prokrastynacji, niezdecydowania lub wahania. Idea zasady 5 sekund polega na tym, że odliczając i podejmując działanie w ciągu 5 sekund, można przezwyciężyć wahanie i podjąć działanie.

Chociaż badania nad regułą 5 sekund są ograniczone, niektóre badania sugerują, że interwencje skoncentrowane na zwiększaniu motywacji i samoregulacji mogą być skuteczne w ograniczaniu prokrastynacji.

Koncepcja umiejscowienia kontroli, czyli przekonanie jednostki o stopniu, w jakim ma ona kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu, jest również istotna dla reguły 5 sekund. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli lub te, które wierzą, że mają kontrolę nad wydarzeniami i wynikami w swoim życiu, mają tendencję do osiągania lepszych wyników w różnych dziedzinach życia i lepszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego.

Ważne jest, aby pamiętać, że zasada 5 sekund jest tylko jednym z wielu narzędzi, które można wykorzystać do pokonania prokrastynacji i że może nie działać dla każdego. Zawsze warto rozważyć konkretne cele i wyzwania, przed którymi stoisz i wybrać strategie i narzędzia, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie skuteczne.

10 sprawdzonych strategii zwiększających produktywność zespołu

Kontakt