Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO) to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnych kluczowych terminów i strategii. W tym artykule omówimy najważniejsze terminy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i wykorzystać CRO.

Współczynnik Konwersji (CVR)

Współczynnik konwersji (CVR) to procent użytkowników strony internetowej, którzy podejmują pożądaną akcję, taką jak zakup, zapisanie się do listy e-mailowej lub wypełnienie formularza kontaktowego​.

Test AB

Test AB to metoda porównywania dwóch wersji strony internetowej lub aplikacji, aby ustalić, która z nich działa lepiej. Wersje (A i B) są prezentowane użytkownikom losowo, a następnie analizuje się, jak konwertują, angażują użytkowników lub w jaki inny sposób wpływają na podjęcie odpowiedniej akcji.

Test wielozmiennych (MVT)

Test wielozmiennych (MVT) to typ eksperymentu, w którym co najmniej dwie niezależne zmienne są jednocześnie manipulowane w celu ustalenia ich wpływu na zmienną zależną. W kontekście CRO, testy wielozmiennych są używane do analizy wpływu różnych elementów strony internetowej, takich jak przyciski wezwania do działania, układy stron i treści, na prawdopodobieństwo wykonania przez użytkownika pożądanej akcji​.

Doświadczenie użytkownika (UX)

Doświadczenie użytkownika (UX) to całokształt doświadczeń użytkownika podczas interakcji z produktem lub usługą cyfrową. UX w marketingu cyfrowym skupia się na tworzeniu pozytywnych i zapadających w pamięć doświadczeń dla użytkownika, co może skutkować zwiększeniem lojalności klientów i sprzedaży​.

Wezwanie do działania (CTA)

Wezwanie do działania (CTA) to termin marketingowy, który odnosi się do prośby skierowanej do użytkownika o wykonanie konkretnego zadania, takiego jak zakup produktu lub zapisanie się do newslettera. Jest używany do motywowania pożądanego działania ze strony klienta i może być prezentowany w różnych formach, takich jak przycisk, link lub wiadomość.

Eksperyment

Eksperyment to procedura przeprowadzana w celu sprawdzenia hipotezy, obserwacji efektu lub demonstracji znanego faktu. Eksperymenty w kontekście CRO są zdefiniowane jako proces systematycznego testowania zmian na stronach internetowych i innych interfejsach użytkownika, aby ustalić najskuteczniejszą kombinację elementów, które przynoszą pożądany rezultat.

Mapa ciepła

Mapa ciepła to graficzne przedstawienie danych, w którym wartości są reprezentowane jako kolory. Jest to rodzaj wizualizacji używanej do przedstawiania intensywności danych w punktach geograficznych lub w macierzy. Mapy ciepła są powszechnie używane w CRO, aby pomóc identyfikować obszary strony internetowej lub strony docelowej, które nie działają dobrze.

Strona docelowa

Strona docelowa to strona internetowa zaprojektowana w celu przyciągnięcia uwagi odwiedzającego i zachęcenia go do podjęcia pożądanej akcji, takiej jak zakup lub zapisanie się na usługę. Zazwyczaj zawiera przekonujące treści i wezwanie do działania.

Konwersja pierwotna

Konwersja pierwotna to pożądane działanie, które użytkownik podejmuje na stronie internetowej. Jest to zwykle najważniejsze działanie, które użytkownik może podjąć na stronie, i często obejmuje zakup, utworzenie konta lub zapisanie się do newslettera.

Konwersja wtórna

Konwersja wtórna to każde działanie podjęte przez odwiedzającego stronę internetową po wykonaniu głównego celu lub konwersji. Przykłady konwersji wtórnych mogą obejmować zapisanie się do newslettera lub pobranie białej księgi.

Wariacja

Wariacja w kontekście CRO jest używana do opisania różnych wersji oryginalnej strony internetowej lub aplikacji, które są testowane. Wariacje mogą obejmować zmiany w designie, tekście, układzie i/lub funkcjonalności. Te różne wersje strony internetowej lub aplikacji są następnie testowane, aby ustalić, która wersja ma najwyższy współczynnik konwersji.

Segment odwiedzających

Segment odwiedzających to grupa użytkowników, którzy mają wspólną cechę charakterystyczną. Segmentacja odwiedzających to metoda analizy i kategoryzacji odwiedzających strony internetowej w celu uzyskania wglądu w ich zachowania, preferencje i cele. Pozwala to firmom dostosować doświadczenia na swojej stronie internetowej, aby lepiej spełniać potrzeby swoich użytkowników, optymalizować ich doświadczenia użytkownika i poprawić ich konwersje.

Optymalizacja lejka

Optymalizacja lejka to technika używana w CRO do poprawy podróży klienta i zachęcania odwiedzających do podjęcia pożądanej akcji konwersji. Jest to realizowane poprzez analizę podróży klienta przez stronę internetową, identyfikowanie potencjalnych problemów z doświadczeniem użytkownika, a następnie wprowadzanie zmian w celu poprawy doświadczenia użytkownika, takich jak uproszczenie nawigacji lub optymalizacja copywritingu. Celem jest ułatwienie klientom znalezienia tego, czego szukają, i zwiększenie szans na dokonanie konwersji.

Wieloręki bandyta (multi-armed bandit)

Wieloręki bandyta to typ eksperymentu stosowany w CRO, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do dynamicznego przydzielania ruchu do różnych wersji strony lub doświadczenia, w celu znalezienia najwydajniejszej wersji. Celem jest maksymalizacja współczynnika konwersji strony lub doświadczenia przez ciągłe testowanie różnych wersji i przydzielanie większego ruchu do lepiej prezentujących się wersji.

Targetowanie behawioralne

Targetowanie behawioralne to technika CRO, która wykorzystuje dane z zachowań użytkowników podczas przeglądania, aby dostarczyć im bardziej odpowiednie i spersonalizowane treści. Polega na analizie zachowań użytkowników, takich jak odwiedziny stron, kliknięcia i czas spędzony na stronie, i wykorzystaniu tych informacji do dostosowania doświadczenia użytkownika. Może to polegać na dostarczaniu spersonalizowanych treści, reklam i ofert, które są zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami użytkownika. Ten rodzaj targetowania jest używany do zwiększenia zaangażowania odwiedzających i konwersji, a także do zwiększenia ruchu na stronie internetowej i lojalności marki.

Personalizacja

Personalizacja to proces dostosowywania produktów lub usług do spełnienia konkretnych potrzeb i preferencji indywidualnego klienta. Może to obejmować dostosowywanie treści, usług, produktów i doświadczeń tak, aby odzwierciedlały zainteresowania klienta i dostarczały mu bardziej relewantne i angażujące doświadczenie. W kontekście CRO jest to praktyka dostosowywania strony internetowej lub strony do preferencji konkretnego użytkownika.

10 sprawdzonych strategii zwiększających produktywność zespołu